Court jurisprudences

I SA/Lu 11/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2718398 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 981/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3134793 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 989/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3137458 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 992/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3137262 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 122/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652649 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 152/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2645609 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 153/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2645743 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 154/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2645627 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 155/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652664 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 156/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652619 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 157/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652635 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652674 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 188/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018876 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 218/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019066 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 219/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018956 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 64/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018928 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SO/Wa 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2698625 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV C 120/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2733031 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV K 276/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 2750945 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV Ka 214/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2669843 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV Ka 241/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2673203 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV Ka 243/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2669824 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 2968/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136700 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 96/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031934 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SAB/Wa 47/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038830 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SAB/Wa 8/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133536 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SO/Gl 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2644293 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV U 1371/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2679716 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V CO 52/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648628 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V CO 72/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648672 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI ACa 1589/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2752578 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI ACa 779/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2706347 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI Ga 94/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2667954 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI GC 2200/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2670253 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI GC 438/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2670340 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI GC 731/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2680948 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI GC 948/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2680945 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII C 1494/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2680658 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ga 596/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2692601 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Pa 190/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2704230 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII SA/Wa 133/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2644168 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII SA/Wa 180/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2644336 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII SA/Wa 223/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2664982 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII SA/Wa 83/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2665003 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 1/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2679861 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 15/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2679826 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 2/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2704229 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 39/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2705397 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 40/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2712659 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 43/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2686777 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 44/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2704220 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 45/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2712656 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 46/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2679845 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 47/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2679837 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VIII Ua 48/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2686763 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VII K 109/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3009011 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.