Court jurisprudences

II SA/Ke 344/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2721462 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 345/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723102 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 346/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2721941 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 385/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3141456 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 392/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723009 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 399/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3140134 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 404/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3143278 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 478/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2721928 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 492/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2714541 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 438/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714148 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 684/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714192 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 596/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2711633 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 90/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2711737 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 108/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3038668 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 1084/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3023263 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 250/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2730454 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 455/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2743111 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 461/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142046 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 536/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140695 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 595/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2865463 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140315 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 74/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2944760 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 803/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2711767 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 804/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2711673 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 805/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2711618 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 806/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2711638 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 807/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2711666 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 808/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2711701 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 809/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2711684 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 1083/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3142065 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 1307/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3138930 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 1529/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944863 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 121/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713919 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 233/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2717881 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 350/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713446 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2714037 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713957 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SAB/Kr 183/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714136 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SAB/Kr 227/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714123 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.