Court jurisprudences

II SAB/Kr 333/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2717478 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

II SAB/Lu 37/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2724710 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

II SAB/Łd 39/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2718572 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

II SAB/Po 65/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2736764 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

II SO/Bd 11/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2736857 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

II SO/Sz 11/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2723489 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

II SPP/Po 169/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718826 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

II SPP/Po 170/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718897 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

II SPP/Po 171/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718827 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

II SPP/Po 172/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718817 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

II W 1161/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu

LEX nr 3033429 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

II W 1668/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2847146 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

II W 170/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2847148 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I KZP 5/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/9/52 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I KZP 6/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/9/53 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I KZP 7/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/9/54 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I NO 120/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2719111 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I NO 57/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2719115 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I NO 87/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083321 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I OSK 1118/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865620 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I OSK 1184/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725389 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I OSK 1885/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865669 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I OSK 2149/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725448 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I OSK 2563/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725531 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I OSK 2727/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727561 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I OSK 2815/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865084 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I OZ 767/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725449 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I OZ 772/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725430 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I OZ 773/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725444 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gd 1438/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2720684 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gd 1457/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2717526 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gd 1569/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2720745 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gd 205/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2721709 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gd 210/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719174 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gd 211/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719249 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gd 212/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719206 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gd 379/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2717418 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gd 93/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2716401 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gl 629/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3141637 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gl 730/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3144003 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gl 731/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139735 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gl 732/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3143344 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Gl 914/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3140443 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Ke 154/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723769 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Ke 155/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723680 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Ke 332/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2716235 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Ke 36/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3141728 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Kr 221/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769382 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Kr 350/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723718 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Kr 353/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2866449 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Kr 371/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140569 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Kr 688/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142562 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Kr 730/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138841 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.