Court jurisprudences

I SA/Gd 309/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715326 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Gd 310/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715304 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Gd 311/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715223 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Gd 350/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715452 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Gl 395/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2715433 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Gl 396/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2715412 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Gl 397/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2715448 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Gl 398/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2715438 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Op 313/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2715133 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Op 79/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2715125 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Sz 446/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2715157 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Wa 203/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022919 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Wr 169/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2736811 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Wr 299/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2726499 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Wr 402/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2723179 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Wr 577/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2722972 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Wr 728/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2736753 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Wr 729/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2736734 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Wr 919/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2723773 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SA/Wr 920/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2723184 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 152/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079358 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 212/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086699 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 215/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079393 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 225/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086712 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 237/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086711 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 247/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022753 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 249/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022877 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 250/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022749 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 251/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022782 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 274/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086681 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 280/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086688 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 290/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022863 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 293/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086667 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 307/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086722 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 315/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086674 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SAB/Wa 354/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086647 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I SO/Wa 13/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079370 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SA/Wa 1312/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022785 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SA/Wa 1412/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022763 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SA/Wa 1786/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073320 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SA/Wa 1878/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073347 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SA/Wa 2690/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031760 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SA/Wa 3179/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140811 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SA/Wa 924/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065913 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SA/Wa 925/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031799 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SA/Wa 96/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031808 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1133/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065915 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SAB/Wa 690/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2715253 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SAB/Wa 691/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013796 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IV SAB/Wa 886/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022810 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

IX U 1674/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2731682 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

Tw 4/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/266 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

V CSK 647/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2716102 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

VIII Cz 708/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2718236 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

VIII Ga 655/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2722113 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

VIII Ga 665/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2722112 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

VIII Ka 424/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2749516 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

VII K 396/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2781124 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

VI Ka 114/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2777540 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

VI SA/Wa 1406/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073336 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

V U 514/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 3008822 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

XII C 1700/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2727008 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

XIII GC 233/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2985004 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

XIV C 1006/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2747356 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

X Ka 645/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2755294 - postanowienie z dnia 2 września 2019 r.

I AGa 27/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2753774 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r.

I C 1036/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2762821 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r.

I C 162/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie

LEX nr 3127756 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r.

I C 588/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766198 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r.

I C 914/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2749592 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r.

I C 915/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3057500 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r.

II Ca 436/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3007935 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r.

III Ko 93/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

LEX nr 2784538 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

III RC 170/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2749087 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r.

III SA/Gd 297/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715182 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

III SA/Gd 298/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2752023 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

III SA/Gd 503/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715136 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 491/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2715474 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.