Court jurisprudences

II SAB/Po 52/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2715465 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II SAB/Sz 59/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2783724 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 291/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059677 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 494/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059643 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 534/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865730 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 544/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865735 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 573/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865260 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II SO/Sz 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2716406 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I Ns 1/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Głubczycach

LEX nr 3103568 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OSK 1460/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716193 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OSK 1759/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778841 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OSK 1914/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715250 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OSK 2512/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778896 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OSK 2649/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778831 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OSK 3146/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778876 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 10/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2722955 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 15/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716214 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 16/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865259 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 17/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865808 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 18/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725479 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 21/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725414 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 23/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716183 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 24/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778900 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 25/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778874 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OW 9/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719823 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OZ 748/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778847 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I OZ 749/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778850 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714858 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 127/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714815 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 343/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714841 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 344/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714808 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1075/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2714519 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1076/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2714578 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1077/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2714591 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1078/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2714600 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 504/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2725237 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 260/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142244 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 261/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3140368 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 264/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142742 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 323/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3138904 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 324/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3140238 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 325/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142899 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 326/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3139649 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 110/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2716358 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 111/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2716441 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.