Court jurisprudences

I OSK 2293/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727140 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 704/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725508 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 769/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725502 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 772/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725537 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 774/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725506 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 776/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778674 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 778/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778680 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 780/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783631 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 783/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778688 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 941/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2731430 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I PK 140/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3009699 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I PK 209/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105458 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Bd 445/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3140457 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Bd 490/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2723725 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Bd 494/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744664 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Bd 495/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139167 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Bd 500/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748754 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Gl 792/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142530 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Gl 793/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3141426 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Lu 223/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2748805 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Lu 225/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2755514 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Łd 315/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2755493 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Po 506/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724440 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Po 531/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724457 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Po 615/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724409 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Rz 498/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142973 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Rz 533/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2734923 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Sz 504/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2744504 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Sz 595/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2736162 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Sz 596/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2736069 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Wa 1536/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014160 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I SA/Wa 1621/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975845 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I SAB/Wa 239/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022679 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I UK 192/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/12/136 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I UK 223/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/9/96 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

I UK 315/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104833 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I UK 356/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104819 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I UK 386/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104859 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I UK 41/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3074402 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

IV KK 398/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105453 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

IV P 35/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2755310 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Po 219/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2723705 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Po 712/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2748713 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Po 770/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2723491 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Po 812/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2731409 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Wa 1181/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031681 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Wa 1217/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031690 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Wa 1689/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139489 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Wa 1738/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059500 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Wa 1824/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138824 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Wa 1936/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944755 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

IV SA/Wa 623/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022738 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

IV SAB/Po 206/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2723650 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1028/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038500 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1029/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038506 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

IV SAB/Wa 651/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141066 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

IV SAB/Wa 708/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031709 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.