Court jurisprudences

V KK 413/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096944 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1010/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2755474 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1072/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111481 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1080/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111496 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1081/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140036 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1187/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111450 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1270/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111448 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1290/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111518 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1298/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111510 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1299/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111467 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1361/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111494 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1377/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111500 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 1405/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111514 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 142/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111453 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 277/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079362 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 387/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140741 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 483/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143316 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 520/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111505 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 568/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073403 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 585/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086700 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 596/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086691 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 597/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086694 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 622/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141389 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 740/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769247 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 760/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138232 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V SA/Wa 770/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769172 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V SPP/Wa 69/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138172 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

V U 12/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2769820 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V U 189/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

LEX nr 2747876 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

V U 209/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2747860 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

X C 1868/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3127808 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

X C 2950/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2736924 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

X GC 651/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2758456 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

XII C 1518/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2747347 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

XVII AmA 42/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2747815 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

XVII AmA 53/17 - Postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3070465 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

XVII AmE 314/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2747804 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

XVII AmE 320/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2749825 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

XXIII Gz 601/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3051467 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

XXV C 2723/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2742667 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

XXV C 2893/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2742661 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

XXV C 888/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2742898 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

XXVII Ca 1062/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2739930 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

13707/07, YURDAKÖK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

1676/13, ŞENER v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

33527/16, TITARENKO v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

35826/09, ÇAYAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

39552/16, K.F. v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

40087/14, M.W. v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

40629/16, JEANTET v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

41924/09, TEMEL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

42265/06, NEUYMIN v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

44166/12, KONCA v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

44980/11, KİRMİT v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

45852/17, ISMAILOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

46026/16, KEMPKES v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

48093/15, ANTOHI v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

49373/17, SOLMAZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

51165/08, MILINOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

5285/10, AKIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

57098/15, LAFONTA v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

66695/12, LEYLA v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

67744/11, BAKAYEVY v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2019 r.

71462/17, KOCHERGIN v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.