Court jurisprudences

III RC 66/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2737852 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Gd 437/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2723472 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Gd 551/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2723167 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Kr 505/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2722651 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Kr 651/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2722715 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 1301/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2724930 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 1510/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2751242 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 1848/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976199 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 25/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086689 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 2538/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2742309 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 26/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769162 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 31/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065906 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 32/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944840 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944852 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 38/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2755473 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 508/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013814 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 510/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2755466 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 511/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013750 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wa 602/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013783 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

III SA/Wr 359/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3079416 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III SAB/Wa 37/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769266 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

III Ua 14/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2758224 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II K 1042/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3049241 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II K 1379/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2728037 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II K 161/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 2749561 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II K 541/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 2771802 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II K 821/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3061967 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II Ka 406/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2726810 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II Ka 421/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728710 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II Ns 2949/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2737869 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Bd 537/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2725196 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Bk 647/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2723118 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Bk 648/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722830 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Gl 1054/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2722656 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Kr 521/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141185 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Kr 549/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2733987 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Kr 574/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2732136 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Kr 610/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723685 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Kr 628/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140397 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Kr 630/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141057 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Łd 143/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142284 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Łd 203/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2865440 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Łd 318/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3139145 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Ol 654/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2723177 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Rz 492/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2724444 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Rz 986/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2723147 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Sz 760/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724868 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Sz 834/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724918 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SA/Sz 856/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724902 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SAB/Gd 98/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2723114 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SAB/Kr 182/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723152 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II SAB/Kr 274/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142948 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SAB/Kr 321/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138171 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SAB/Kr 329/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141603 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SAB/Łd 63/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2734909 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II SAB/Łd 64/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2722851 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II W 351/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

LEX nr 3008091 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I NO 100/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2730924 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I NO 78/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2722877 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 1067/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866520 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 1086/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865400 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 1915/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727603 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 2598/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740327 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.