Court jurisprudences

II SAB/Kr 331/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139228 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

II SAB/Kr 336/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142256 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

II SAB/Sz 73/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2730007 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

II SAB/Wa 250/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014132 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

II SAB/Wa 426/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059565 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

II SAB/Wa 473/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013935 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

II SAB/Wa 520/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059456 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

II SAB/Wa 577/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014036 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

II SAB/Wa 669/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022688 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

II W 346/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3008821 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I Ns 102/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2736522 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I Ns 222/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2855231 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I Ns 40/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2732968 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I Ns 41/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2732967 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2608/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768909 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2609/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769041 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2610/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769043 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2618/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768963 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2619/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769123 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2620/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769012 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2621/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866217 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2622/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865349 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2623/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865896 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2624/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865141 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2625/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769128 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2626/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768902 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2627/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769044 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2628/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769119 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 2734/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768916 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I OSK 3522/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727529 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I OW 54/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744570 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I OW 55/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744728 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I OW 56/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744677 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I OW 57/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740243 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I OW 58/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740237 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I OW 59/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768965 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I OZ 944/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727671 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I OZ 945/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727147 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Gd 1474/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729786 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 206/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2729733 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 269/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3140510 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 270/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142313 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 271/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3141762 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 276/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142818 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 282/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2726416 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 302/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142171 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 307/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142391 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 318/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3143802 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ke 345/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2727610 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Kr 1371/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2730826 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Kr 249/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2739409 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Kr 417/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2739342 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Kr 453/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2739447 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Kr 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2734291 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Kr 845/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2730905 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Kr 956/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2729727 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Kr 965/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2734267 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Lu 174/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2751377 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Lu 245/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2731528 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Lu 323/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138324 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Lu 324/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140663 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ol 469/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2727158 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ol 483/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2727526 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Ol 579/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2727075 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Op 129/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2759105 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Op 130/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2759114 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Op 269/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2726455 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1007/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140676 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1143/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014150 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1159/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022673 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1224/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013980 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1241/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143287 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1253/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014041 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1534/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141856 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 16/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944934 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1623/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027373 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1730/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022665 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 1901/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013902 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

I SA/Wa 192/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013908 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.