Court jurisprudences

III Ca 1031/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033346 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

III Ca 308/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033358 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

III Ca 640/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033333 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

III Ca 731/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033361 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

III Ca 870/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033334 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

III RC 199/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 3127750 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

III SA/Gd 391/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729777 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

III SA/Gd 666/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729633 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

III SA/Wa 2021/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975843 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

III SAB/Wr 458/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2975817 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

III SAB/Wr 837/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3143573 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II K 130/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 2771786 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II K 1350/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2761667 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II K 164/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2739125 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II K 278/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2742094 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II K 350/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2741236 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II K 584/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3103495 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II K 76/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2742606 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II K 818/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2733456 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II K 835/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2735138 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II Ka 145/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2761534 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II Ka 529/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2739130 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II S 385/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770298 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Bd 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2730112 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Bk 152/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2732214 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Gl 302/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2748541 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Gl 539/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2737252 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Gl 833/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728974 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Ke 741/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2732164 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Ol 650/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2729648 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Ol 683/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2729672 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Ol 730/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2729774 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Rz 1108/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3140235 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Rz 1127/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2729711 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Rz 985/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2729725 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SA/Wr 485/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3143630 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SAB/Bd 59/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2730820 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SAB/Bd 67/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2730856 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SAB/Gl 71/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728927 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SAB/Gl 72/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728977 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SAB/Gl 73/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728955 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SAB/Gl 74/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728928 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SAB/Gl 84/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728904 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II SAB/Ke 39/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2729671 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

II W 886/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3008808 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Bd 291/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2730096 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gd 1467/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2734886 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gd 1554/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732126 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gd 1584/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2730901 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 1071/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728886 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 1072/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728882 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 1178/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728890 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 1215/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728922 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 1216/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2729024 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 1217/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728936 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 933/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2729017 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 934/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728874 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 935/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728899 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 936/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728975 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 937/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728950 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 969/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2731495 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Gl 996/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2729011 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Ol 622/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2730016 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Op 280/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2748538 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Op 281/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2748473 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Op 282/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2748386 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Op 303/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2748502 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Op 446/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2728881 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wa 1938/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086551 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wa 20/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022593 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wa 2172/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975966 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 575/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2761969 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 576/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3144160 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 604/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2750742 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 617/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2732049 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 618/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2732267 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 706/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2730903 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 765/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3022621 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.