Orzeczenia sądów

III SA/Wa 1873/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734312 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 1998/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059455 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 2035/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975739 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 2065/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038533 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 413/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945112 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 457/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138762 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 458/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140401 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 482/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778648 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 503/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014048 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 505/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022723 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 531/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014067 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 568/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022709 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 618/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975827 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 619/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975920 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 653/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975764 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 654/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975944 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 675/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975884 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 705/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139329 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 808/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944986 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wa 870/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138531 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wr 219/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3111389 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SA/Wr 529/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2741031 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Gl 258/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2750472 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Gl 261/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2733234 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wa 66/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086622 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 1004/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865565 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 550/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141602 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 551/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3140281 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 556/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3092461 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 557/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3092443 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 558/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138213 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 559/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138162 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 560/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086513 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 561/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086562 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 562/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086634 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 564/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086606 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III SAB/Wr 904/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086533 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III U 789/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2752617 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III U 819/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2752612 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III UK 347/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/11/126 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

III UK 60/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105457 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

III UZ 29/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177016 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II K 142/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2747467 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II K 261/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2747465 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II K 294/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2758145 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II K 297/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2749833 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II K 347/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 3127815 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II K 361/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zabrzu

LEX nr 3103464 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II K 476/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2742614 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II K 672/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2739931 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II K 690/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2747629 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II KK 296/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177006 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II KO 35/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3172990 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II Kow 1154/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3049258 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II Kow 1247/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3049278 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II OSK 3742/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778623 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II OW 114/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735715 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II OW 115/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735654 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II OW 117/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740130 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bd 868/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2734333 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bd 890/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3140631 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bk 227/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3141901 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bk 287/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2734750 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bk 443/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2734812 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bk 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748504 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bk 519/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2734820 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bk 578/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750636 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bk 602/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2743755 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Bk 636/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3139871 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.