Court jurisprudences

I SAB/Wa 350/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022712 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 352/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086584 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 363/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014187 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 367/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975787 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 395/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041505 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 61/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022717 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 62/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022644 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV CO 217/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122262 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV CSK 137/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122346 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV CZ 75/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2734458 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV Ka 644/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2923518 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV Ka 649/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2945615 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV Ka 738/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753849 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV KK 433/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070398 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV KO 61/19, Wytyk judykacyjny. - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/11-12/74 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV P 124/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2741660 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV P 71/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku

LEX nr 3018286 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV Pa 127/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2748057 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Po 612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2733305 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 1171/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976171 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 1173/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975826 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 1796/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073044 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 1897/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944940 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 949/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013981 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 950/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022733 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 951/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022637 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 952/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022668 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wr 173/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138117 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wr 405/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733215 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wr 406/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142763 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1043/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975750 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1044/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975863 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1045/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976000 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1056/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138050 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1057/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138422 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1058/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143628 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1059/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140865 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1078/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143160 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1079/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139354 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1081/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142164 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1082/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142521 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1155/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038496 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1324/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059548 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 595/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142008 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 656/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865869 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 657/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866522 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 677/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138453 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 716/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139410 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 718/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140634 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 719/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143507 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 720/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141817 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 821/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976044 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 870/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031705 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 871/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031686 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV U 318/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2770778 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV U 335/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2762781 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV Ua 12/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2748059 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IX U 749/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2764378 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

SK 1/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/57 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

Ts 117/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/26 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

Tw 24/18 - Postanowienie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/43 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

V Ca 403/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2764881 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

V CO 250/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096990 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

V CSK 13/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096942 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

V CSK 39/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096775 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

V CSK 498/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105441 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.