Court jurisprudences

XXV C 1122/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2842635 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

XXV C 675/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3009524 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 123/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2747142 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 123/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2747148 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 1589/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 2747580 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 1681/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kwidzynie

LEX nr 2761791 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 179/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2747137 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 210/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2758035 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 293/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2747558 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 327/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3127910 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 402/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2747154 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 518/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2742053 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 647/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 3044716 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 682/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2758206 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I C 809/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 3008771 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I Ca 21/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku

LEX nr 2847141 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I Ca 313/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2761137 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

I DSK 8/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2734438 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

I FSK 1251/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778596 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

I FSK 164/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/4/43 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II AKa 9/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2752568 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II C 1609/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2741958 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II C 2329/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3053675 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II Ca 1163/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 2763856 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

II Ca 1529/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3008404 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II CO 170/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3173026 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 1366/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755149 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 1391/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866420 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 1867/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755189 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 2052/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740177 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 2060/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750521 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 2193/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733285 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 2207/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755066 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 2267/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755046 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 2268/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755187 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 267/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733157 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 647/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750674 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FSK 650/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755194 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

II FZ 205/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2738888 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

II FZ 641/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733134 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III AUa 1009/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2763946 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

III C 1334/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2747531 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

III Ca 708/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3040395 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III Ca 876/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3040386 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III KO 73/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104834 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III RC 101/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 2930991 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

III RC 154/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2742712 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III SA/Gd 365/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2731441 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III SA/Gd 616/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2731484 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III SA/Gd 658/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2731373 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III SA/Gl 561/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2764955 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.

III SA/Gl 765/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2732090 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III SA/Gl 807/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2732091 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III SA/Gl 874/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2735674 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III SA/Gl 875/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2732266 - postanowienie z dnia 28 października 2019 r.

III SA/Kr 492/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743305 - wyrok z dnia 28 października 2019 r.