Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS: Nowe rozwiązania wprowadzane tarczą 4.0 - zmiany w świadczeniu postojowym, zwolnieniach od składek i sposobie składania wniosków

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

ZUS: Nowe rozwiązania wprowadzane tarczą 4.0 - zmiany w świadczeniu postojowym, zwolnieniach od składek i sposobie składania wniosków

Nowe rozwiązania wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”) rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX