Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Wytyczne zmieniające wytyczne EBA/GL/2021/16 w sprawie charakterystyki podejścia opartego na ryzyku do nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kroków, jakie należy podjąć przy prowadzeniu nadzoru z uwzględnieniem ryzyka zgodnie z art. 48 ust. 10 dyrektywy (UE) 2015/849

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Wytyczne zmieniające wytyczne EBA/GL/2021/16 w sprawie charakterystyki podejścia opartego na ryzyku do nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kroków, jakie należy podjąć przy prowadzeniu nadzoru z uwzględnieniem ryzyka zgodnie z art. 48 ust. 10 dyrektywy (UE) 2015/849

EBA/GL/2023/07

27.11.2023

Final Report

Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2021/16 on the characteristics of a risk-based approach to anti‐ money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk‐ sensitive basis under Article 48(10) of Directive (EU) 2015/849 (The Risk‐ Based Supervision Guidelines)

1. Executive Summary

These guidelines amend the EBA’s revised Risk-Based Supervision Guidelines. They extend the scope of these Guidelines to anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) supervisors of crypto-asset service providers as defined in Regulation (EU) 2023/1114 (MiCAR) .

Through these amendments, these guidelines foster a common understanding by competent authorities in the EU of the risk-based approach to the AML/CFT supervision of crypto-asset service providers and how it should be applied.

The amendments:

emphasise the importance of cooperation among competent authorities, prudential...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX