Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne w sprawie stosowania systemu zatwierdzania na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych

I.Zakres stosowania

Kto?

1. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do agencji ratingowych z siedzibą w Unii, zarejestrowanych przez ESMA (zwanych dalej „unijnymi agencjami ratingowymi”) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie agencji ratingowych”), które zatwierdzają lub zamierzają zatwierdzać ratingi kredytowe wystawiane przez agencje ratingowe państw trzecich zgodnie z art. 4 ust. 3 tego samego rozporządzenia.

Co?

2. Niniejsze wytyczne dotyczą konkretnych zagadnień dotyczących ratingów kredytowych wystawionych w państwach trzecich i zatwierdzonych na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych. Niniejsze wytyczne stanowią nową sekcję (sekcję 5.3) „Wytycznych dotyczących stosowania systemu zatwierdzania na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych”, opublikowanych przez ESMA w dniu 17 listopada 2017 r. (ESMA33-9-205).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację