Prokurator Generalny, Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim oraz o przestępstwa oszustwa skutkujące utratą przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim oraz o przestępstwa oszustwa skutkujące utratą przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości

Warszawa, dnia 22.08.2016 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PROKURATOR GENERALNY

PK II P 404.2.2016

Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim oraz o przestępstwa oszustwa skutkujące utratą przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości

Wysoka szkodliwość społeczna i szeroka skala przestępstw związanych z udzielaniem pożyczek o charakterze lichwiarskim i oszustw skutkujących utratą przez pokrzywdzonych nieruchomości wymaga zdecydowanych i skutecznych działań ze strony prokuratury.

Ich ofiarą padają najczęściej osoby najsłabsze, które z uwagi na swój sędziwy wiek, nieporadność życiową lub brak rozeznania w sferze prawnej są w praktyce bezbronne wobec tego rodzaju przestępczości i dlatego wymagają szczególnej ochrony.

Sprawcy przestępstw, dysponując najczęściej profesjonalnym zapleczem prawno-finansowym, wykorzystują niewiedzę i trudną sytuację pokrzywdzonych dla własnych korzyści majątkowych....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX