Prokurator Generalny, Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa finansowe popełniane na szkodę wielu pokrzywdzonych przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz działalności bankowej

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa finansowe popełniane na szkodę wielu pokrzywdzonych przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz działalności bankowej

Warszawa, dnia 12.08.2016 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PROKURATOR GENERALNY

PK I BP 021.29.2016

Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa finansowe popełniane na szkodę wielu pokrzywdzonych przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz działalności bankowej

Służba prokuratora to służba obywatelom. Spoczywający na każdym prokuratorze ustawowy obowiązek wykonywania zadań w zakresie ścigania przestępstw oraz strzeżenia praworządności nic jest abstrakcyjną normą prawną, lecz realnym zobowiązaniem do ochrony praw i interesów Polaków. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do osób, które z racji swojej niedostatecznej wiedzy

0 funkcjonowaniu instrumentów rynku finansowego są bezbronne wobec popełnianych na ich szkodę przestępstw finansowych.

Przestępstwa tego rodzaju, związane z działalności bankową, kredytowo- oszczędnościową, ubezpieczeniową, kapitałowo-inwestycyjną, emerytalną, instytucją pieniądza elektronicznego i systemami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX