Liżewski Sławomir, Wyrób, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 października 2022 r.
Autor:

Wyrób, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych

Przepisy poszczególnych ustaw precyzują zasady ubiegania się o wpis do rejestru, warunki wykonywania działalności oraz organy prowadzące rejestr. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania i odwadniania alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego lub do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX