Liżewski Sławomir, Wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 marca 2022 r.
Autor:

Wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich

Przepisy poszczególnych ustaw precyzują zasady ubiegania się o wpis do rejestru, warunki wykonywania działalności oraz organy prowadzące rejestr. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX