Baranowska Izabela, Tomaszewska Barbara, Wynagrodzenia w firmie - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autorzy:

Wynagrodzenia w firmie - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

1.Minimalne wynagrodzenie za pracę

Od nowego roku wejdzie w życie zasadnicza część przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która ma ograniczyć ilości zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zagwarantować osobom zatrudnionym na tej podstawie minimalne wynagrodzenia za pracę. Dla większość przedsiębiorców oznacza to poważne zmiany. Ustawodawca postawił sobie za cel, realizację założenia, aby osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej nie miała wynagrodzenia ustalanego na poziomie znacznie niższym niż minimalne wynagrodzenie przysługujące za pracę na podstawie stosunku pracy. Zmiany wprowadzone tą nowelizacją dotyczą również zrównania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników w pierwszym roku pracy z pracownikami, którzy mają dłuższy staż zatrudnienia. Ponadto przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę nie będzie uwzględniany dodatek za pracę w porze nocnej.

Warto zaznaczyć, że już od 1 września 2016...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access