Matusiakiewicz Łukasz, Wniesienie odwołania i postępowanie odwoławcze krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Wniesienie odwołania i postępowanie odwoławcze krok po kroku

Możliwość złożenia odwołania od jest ważnym uprawnieniem podatnika. Niniejsze opracowanie przybliża kolejno dokonywane czynności procesowe (wraz z pewną „otoczką” – uwagami i sugestiami praktycznymi), prawa i obowiązki podmiotu wnoszącego odwołanie, szanse i zagrożenia z tym związane, a ponadto wyjaśnia specyfikę postępowania odwoławczego, w tym podobieństwa i różnice w stosunku do postępowania przed pierwszą instancją. Na uwagę zasługuje zasygnalizowanie pewnych „pułapek” przy wnoszeniu odwołania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX