Kowalski Radosław, VAT w kosztach podatkowych na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor:

VAT w kosztach podatkowych na przykładach

Rozliczając koszty uzyskania przychodów, należy pamiętać, że u większości podatników zazwyczaj tylko część wydatkowanej kwoty może być zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli bowiem jesteś czynnym podatnikiem VAT, a zakupione świadczenia służą wykonywaniu działalności z prawem do rozliczenia VAT, to naliczony podatek od towarów i usług nie może być aktywowany w kosztach podatkowych. Z drugiej strony tzw. VAT należny co do zasady nie może być uwzględniony w rachunku podatkowym po stronie kosztów. Tylko przy wykonaniu konkretnych czynności lub w konkretnych okolicznościach należny VAT może być zaliczony do kosztów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX