Ministerstwo Finansów, Ulga dla młodych - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Ulga dla młodych - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 14 kwietnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA PODATKOWE

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

NOWA PREFERENCJA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

DLA MŁODYCH OSÓB

1.Czego dotyczą objaśnienia?

Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT , zwanego dalej „ulgą dla młodych”.

2.Istota ulgi dla młodych

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia , otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Zwolnienie dotyczy przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy PIT (skala podatkowa).

Ulga dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Została wprowadzona nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r.

O zastosowaniu ulgi dla młodych decyduje łączne spełnienie warunków odnoszących się do:

wieku podatnika,

rodzaju...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX