Ostapowicz Ewa, Ujęcie w bilansie umów wsparcia

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ujęcie w bilansie umów wsparcia

Organy administracji publicznej mogą wspierać realizację zadania publicznego lub powierzyć to zadanie organizacji pozarządowej. Każda z tych form wymaga ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu, a w konsekwencji - podpisania umowy. Prawidłowe rozliczenie dotacji oraz kontrola jej wykorzystania wymaga prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków. Także jednostka udzielająca wsparcia finansowego musi wprowadzić do ksiąg rachunkowych odpowiednie zapisy. W poradniku opisano jak jednostka budżetowa powinna zaksięgować udzieloną dotację dotyczącą wspierania/powierzania zadania publicznego, a także jak zaprezentować ją w bilansie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX