Poradniki
Opublikowano: ABC
Autor:

Stanowisko Rady Prawa Bankowego oraz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich w sprawie problemów interpretacyjnych ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Wstęp

Dnia 9 października 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (dalej jako: „Ustawa”).

Jak zostało wskazane w uzasadnieniu projektu (druk sejmowy nr 3859), Ustawa ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich domowych budżetów.

Zaproponowano zatem zapewnienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej zwrotnego wsparcia finansowego, które udzielane byłoby przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości nie przekraczającej równowartości miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego spłacanego przez kredytobiorcę. Jednakże pomoc ta nie może przekraczać 1.500 zł miesięcznie. Wsparcie udzielane będzie niezależnie od waluty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?