Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Sprawozdanie końcowe dotyczące projektu regulacyjnych standardów technicznych w sprawie kryteriów identyfikacji parabanków zgodnie z art. 394 ust. 4 rozporządzenia (UE) 575/13

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Sprawozdanie końcowe dotyczące projektu regulacyjnych standardów technicznych w sprawie kryteriów identyfikacji parabanków zgodnie z art. 394 ust. 4 rozporządzenia (UE) 575/13

EBA/RTS/2022/06

23 May 2022

Final report

Draft Regulatory Technical Standards on criteria for the

identification of shadow banking entities under Article 394(4) of

Regulation (EU) No 575/2013

1. Executive Summary

Article 394(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) requires the EBA to develop draft regulatory technical standards (RTS) to specify the criteria for the identification of shadow banking entities. In developing these draft RTS, the EBA is required to take into account international developments and internationally agreed standards on shadow banking and consider whether, (a) the relation with an individual entity or a group of entities may carry risks to the institution’s solvency or liquidity position; (b) entities that are subject to solvency or liquidity requirements similar to those imposed by this Regulation and Directive 2013/36/EU should be entirely or partially excluded from the obligation to be reported on shadow banking entities. Regulation (EU) No 2019/876 amending the CRR...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX