Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Sprawozdania finansowe w JSFP za 2018 na nowych zasadach

Za rok 2018 jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe muszą sporządzić sprawozdanie finansowe według nowych zasad. Nowe reguły dotyczą nie tylko aspektów organizacyjno-technicznych prac bilansowych, ale też zawartości merytorycznej. Zmiany te wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – dalej r.r.p.k.b.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację