Kowalski Radosław, Śmierć pracownika, a obowiązki podatkowe na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Śmierć pracownika, a obowiązki podatkowe na przykładach

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”, jak stwierdził Benjamin Franklin. Niestety, jedno nie wyklucza drugiego, a podatki należy płacić pomimo śmierci podatnika. W niniejszym poradniku przedstawiono na przykładach, jakie działania powinien podjąć pracodawca jako płatnik w razie śmierci pracownika, a jakie implikacje podatkowe w podatku dochodowym wystąpią w związku z takim smutnym zdarzeniem po stronie najbliższych zmarłego podatnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX