Rozwiązanie umowy o pracę przez kobietę w ciąży - możliwość cofnięcia oświadczenia - krok po kroku - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Rozwiązanie umowy o pracę przez kobietę w ciąży - możliwość cofnięcia oświadczenia - krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Rozwiązanie umowy o pracę przez kobietę w ciąży - możliwość cofnięcia oświadczenia - krok po kroku

W czasie trwania umowy o pracę niejednokrotnie występują takie sytuacje, które powodują, iż pracownik może powoływać się na wady złożonego przez siebie oświadczenia woli. Ta sytuacja występuje np. w przypadku kobiety, która ma możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powołaniem się na błąd co do stanu ciąży, w sytuacji gdy nie była świadoma stanu ciąży w momencie składania oświadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX