Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników - OpenLEX

Ministerstwo Finansów, Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników

W dniu 28 września 2021 r. Ministerstwo Finansów zatwierdziło raport przygotowany przez Forum Cen Transferowych zawierający rekomendacje dotyczące wpływu COVID-19 na kluczowe obszary cen transferowych. Grupa robocza złożona z doradców podatkowych oraz przedstawicieli biznesu, przy współudziale Ministerstwa Finansów oraz KAS, wypracowała stanowisko w zakresie kluczowych kwestii dotyczących wpływu COVID-19 na ceny transferowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX