Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - OpenLEX

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dziś, 17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?