Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Przewodnik dla członków rad nadzorczych, w tym członków komitetów audytu banków spółdzielczych odpowiedzialnych za jakość sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych

WSTĘP

Niniejszy Przewodnik przeznaczony jest głównie dla osób zasiadających w radach nadzorczych banków spółdzielczych, w tym osób wchodzących w skład komitetów audytu powołanych w tych bankach, zobowiązanych do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe przedstawiało w sposób rzetelny i przejrzysty sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy banku.

Przewodnik sporządzony według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. zawiera dwie części, spośród których pierwsza zawiera wyjaśnienie zasad rachunkowości, obowiązujących banki spółdzielcze, natomiast druga poświęcona jest opisaniu zadań, których realizacja prowadzi do przygotowania sprawozdań finansowych o odpowiedniej jakości.

SŁOWNICZEK POJĘĆ
1.

ustawa o rachunkowości - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

2.

ustawa o biegłych - ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

3.

rozporządzenie w sprawie rachunkowości banków - rozporządzenieMinistra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację