Przeliczanie na potrzeby VAT kwot wyrażonych na fakturach w walutach obcych na przykładach - OpenLEX

Gębka Grzegorz, Krywan Tomasz, Przeliczanie na potrzeby VAT kwot wyrażonych na fakturach w walutach obcych na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Przeliczanie na potrzeby VAT kwot wyrażonych na fakturach w walutach obcych na przykładach

W obrocie gospodarczym prowadzonym na terenie Polski co do zasady wartości poszczególnych transakcji wyrażane są w rodzimej walucie (polskich złotych). Biorąc jednak pod uwagę coraz łatwiejszy dostęp do rynków zewnętrznych (zarówno import, jak i eksport) oraz atrakcyjność (dla niektórych podatników) rozliczania się w walutach obcych, nawet w odniesieniu do sprzedaży krajowej, wielu przedsiębiorców dokonuje transakcji, których wartość nie jest wyrażona w złotówkach. W związku z tym powstaje pewien praktyczny problem. Uzyskując czy wystawiając fakturę w walucie obcej koniecznym jest przeliczenie wskazanych na niej wartości na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług. W tym celu wprowadza się szczególny mechanizm przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych, który stosować powinni podatnicy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX