Piszko Agata, Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W dniu 8.02.2022 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiany weszły w życie z dniem 10.02.2022 r. i stwarzają możliwość realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych w dodatkowym wymiarze godzin, w określonych typach szkół w dowolnym okresie - w przedziale od 1.03.2022 r. do 20.12.2022 r.

Poradnik opisuje - krok po kroku zadania dyrektora szkoły i organu prowadzącego w związku z wprowadzonymi zmianami, w szczególności zasady organizacji zajęć, zakres przedmiotowy i podmiotowy wsparcia, terminy występowania z informacjami i wnioskami o udzielenie wsparcia na ich organizację, tryb udzielania dotacji celowej dla podmiotów prywatnych prowadzących szkołę, w której organizowane są zajęcia oraz wskazuje wzory wniosków i informacji określone przez resort edukacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX