Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną na przykładach - OpenLEX

Jabłoński Mariusz, Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną na przykładach

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają przede wszystkim różnego rodzaju czynności wykonywane przez podatników tego podatku. Należy jednak podkreślić, że obowiązek zapłaty podatku może powstać również w zupełnie odmiennej sytuacji zakończenia działalności gospodarczej lub jej niewykonywania przez określony czas. Wynika to z założenia, że podatek od towarów i usług powinien obciążać konsumpcję, a zatem jeśli nabyte towary, przy nabyciu których podatnik odliczył podatek naliczony nie będą już wykorzystywane do działalności gospodarczej, będą mogły być wykorzystywane na cele osobiste, a co za tym idzie powinny być obciążone podatkiem. Poradnik poświecony jest szczegółowemu omówieniu zagadnienia opodatkowania VAT przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX