Ambroziewicz Maciej, Okulary dla pracownika - krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Okulary dla pracownika - krok po kroku

Wśród licznych obowiązków pracodawcy mających zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, znajduje się i ten: zapewnienie okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze, a od 17 listopada 2023 r. również szkieł kontaktowych. Ale nie zawsze i nie każdemu pracownikowi.

Zatem... krok po kroku... zacznijmy od tego, że obowiązek ów musi pozostawać w ścisłym związku z badaniami profilaktycznymi (wstępnymi, okresowymi lub kontrolnymi), na jakie pracodawca powinien kierować pracowników. I właśnie wyniki badań okulistycznych – i to koniecznie przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – muszą wykazać potrzebę stosowania takich okularów przy komputerze. Ze względu na to, że sam przepis jest bardzo ogólny, pracodawca w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.) powinien określić szczegółowe zasady przydziału okularów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX