Obrót napojami alkoholowymi - OpenLEX

Liżewski Sławomir, Obrót napojami alkoholowymi

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor:

Obrót napojami alkoholowymi

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji. Zezwolenia te, są przejawem kontroli państwa lub samorządów nad działalnością podmiotów, przede wszystkim z powodu specyfiki danej działalności. Chodzi tu m.in. o obrót napojami alkoholowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX