Kisielewska Justyna, Nieprawidłowości w wydatkach inwestycyjnych JST

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w wydatkach inwestycyjnych JST

Właściwe planowanie i rozliczanie nakładów na wydatki inwestycyjne w samorządach jest powszechnym problemem. Brakuje jasnych wytycznych, przepisy są dość ogólne i niejednoznaczne. Skarbnicy opierają się często na opiniach RIO, czy orzecznictwie oraz na interpretacji przepisów. Wszystko to rodzi szereg nieprawidłowości, do których może dojść na każdym etapie prac ewidencyjnych. W poradniku pokazano na przykładach najczęstsze błędy związane z: kwalifikowaniem wydatków do nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów na ulepszenie środków trwałych; ulepszenie a remont środków trwałych; źródłami finansowania inwestycji w jednostkach budżetowych; wydatkami inwestycyjnymi w klasyfikacji budżetowej; pierwszym wyposażeniem finansowanym ze środków inwestycyjnych; ewidencją nakładów inwestycyjnych i rozliczeniami ich efektów oraz powiązaniem kont księgowych ze sprawozdawczością budżetową i finansową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX