Majchrzak Aneta, Nieprawidłowości w funkcjonowaniu centrów usług wspólnych na podstawie interpretacji RIO

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu centrów usług wspólnych na podstawie interpretacji RIO

Od roku obowiązują przepisy ułatwiające samorządom tworzenie jednostek zajmujących się wspólną obsługą finansowo-księgową. Nie ulega jednak wątpliwości, że od podjęcia decyzji o utworzeniu wspólnej obsługi do momentu funkcjonowania takiej jednostki jest daleka droga. W poradniu sygnalizujemy, na jakie kwestie powinno się zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć nieprawidłowości związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem centrów usług wspólnych. Przedstawione rozwiązania bazują na ostatnich wyjaśnieniach regionalnych izb obrachunkowych oraz organów nadzoru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX