Soprych Maciej, Trzpioła Katarzyna, MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości mogą być wykorzystywane przez właścicieli do prowadzenia działalności operacyjnej. Mogą też być nabywane w celu czerpania zysków z najmu lub przyszłej sprzedaży. Sporządzając sprawozdanie finansowe, należy dokonać podziału nieruchomości ze względu na sposób ich wykorzystania. Rachunkowość nieruchomości wykorzystywanych we własnym zakresie uregulowana została w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40 „Nieruchomości inwestycyjne” określa podejście księgowe do nieruchomości stanowiących źródło przychodów z najmu lub nabytych z chęcią późniejszej sprzedaży.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX