Bartosiewicz Adam, Kto na żądanie organu podatkowego będzie zobowiązany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB oraz JPK_MAG w JSFP?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Kto na żądanie organu podatkowego będzie zobowiązany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB oraz JPK_MAG w JSFP?

Wiele podmiotów zobowiązanych do sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zdążyło się już należycie przygotować do tego obowiązku. Jednak nadal pojawiają się wątpliwości, szczególnie związane z realizacją tych zobowiązań przez jednostki podległe pod jednostki samorządu terotorialnego, takie jak np. urzędy marszałkowskie. To włąsnie tego typu urzędy mają problemy interpretacyjne w przypadku, w którym zwracają się z wezwaniem przedłożenia pliku JPK_WB przez podległe im wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Podatwowym poblemem jest ustalenie, kto na żądanie organu podatkowego będzie zobowiązany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB oraz JPK_MAG w JSFP?

W praktyce, najczęsciej jest tak, że pliki JPK_VAT są przesyłane do organu prowadzącego w celu scalania ich i generowanie zbiorczych plików JPK_VAT (jest to związane z procesem centralizacji VAT i tym, że to organ prowadzący jest podatnikiem podatku VAT, a nie jednostki przez niego prowadzone), nie ma jednak konieczności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX