Kryczka Sebastian , Kontrola inspektora PIP w zakresie wznowionych okresowych szkoleń bhp oraz badań profilaktycznych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola inspektora PIP w zakresie wznowionych okresowych szkoleń bhp oraz badań profilaktycznych

Wznowione wraz z uchyleniem stanu zagrożenia epidemicznego obowiązki związane z profilaktycznymi badaniami lekarskimi oraz szkoleniami bhp nie są wyłącznie prywatną sprawą między pracodawcą a pracownikiem. Ich realizacja będzie weryfikowana przez inspektorów pracy w czasie kontroli. Należy pamiętać, że nie zapewnienie zaległych badań oraz szkoleń może być kwalifikowane przez inspektora w kategoriach wykroczenia - zagrożonego karą grzywny. Obok kary finansowej należy również spodziewać się pisemnych nakazów inspektorskich.

Poradnik omawia jak przygotować się do potencjalnej kontroli inspektora PIP w obszarze zaległych obowiązków dotyczących badań oraz szkoleń - tak aby wyeliminować ryzyko zastosowania przez inspektorów środków prawnych, w tym w zakresie odpowiedzialności z tytułu wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX