Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Jakie informacje o pracownikach można udostępnić jako informację publiczną?

Do urzędu miasta, w którym pełnię funkcję IOD, wpłynął, złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniosek o udzielenie informacji w zakresie imion i nazwisk pracowników urzędu pełniących funkcję publiczną, ich stanowisk służbowych oraz wynagrodzenia. Moje wątpliwości dotyczą tego, czy, a jeżeli tak, to jakie dane i w odniesieniu do jakich pracowników powinniśmy udostępnić. Czy w trybie dostępu do informacji publicznej urząd miasta jest obowiązany do przekazania informacji o wszystkich pracownikach urzędu, czy tylko o tych, którzy w związku z pełnieniem określonych funkcji bądź zajmowaniem określonych stanowisk są pracownikami podejmującymi decyzje? Czy podać informacje o wysokości otrzymywanego przez nie wynagrodzenia? Czy udostępniając takie dane, urząd miasta nie naruszy prywatności tych osób?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?