Soprych Maciej, Trzpioła Katarzyna, Ewidencja podatku od towarów i usług u podatników prowadzących równocześnie sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Ewidencja podatku od towarów i usług u podatników prowadzących równocześnie sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną

Podatnicy podatku od towarów i usług mają co do zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim te towary i usługi związane są z czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli towary i usługi związane są z czynnościami nieopodatkowanymi wówczas podatnikom nie przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednocześnie działalność opodatkowaną i zwolnioną uprawnieni są do rozliczenia podatku naliczonego według ustalonej proporcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX