Liżewski Sławomir, Działalność prowadzona na podstawie Prawa o ruchu drogowym

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor:

Działalność prowadzona na podstawie Prawa o ruchu drogowym

Przepisy poszczególnych ustaw precyzują zasady ubiegania się o wpis do rejestru, warunki wykonywania działalności oraz organy prowadzące rejestr. Prowadzenie działalności na podstawie Prawa o ruchu drogowym - stacji kontroli pojazdów, wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej. Działalnością regulowaną jest też działalność prowadzona na podstawie przepisów ustawy o kierujących pojazdami, np. prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX