Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej i terminy przekazania ewentualnych korekt

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej i terminy przekazania ewentualnych korekt

Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach . W zależności od formy opodatkowania, jaką stosują w danym roku, muszą uwzględnić osiągnięty przychód lub dochód z prowadzonej działalności. Dane dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w odpowiednim bloku deklaracji rozliczeniowej (XI na formularzu ZUS DRA) albo imiennego raportu miesięcznego (III.E na formularzu ZUS RCA).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX