Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Danina solidarnościowa - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r.

1.Czego dotyczą objaśnienia?

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów o daninie solidarnościowej.

Celem objaśnień jest ułatwienie poprawnego wykonywania przez osoby fizyczne obowiązków związanych z prawidłowym obliczeniem oraz zapłatą daniny solidarnościowej.

2.Istota oraz podstawa prawna daniny solidarnościowej

Danina solidarnościowa jest nowym świadczeniem publicznym wprowadzonym ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 2192).

Daninę solidarnościową reguluje art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, ze zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.

Danina solidarnościowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia.

3.Podmiot i przedmiot daniny solidarnościowej

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody (przychód minus koszty) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w:

art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT,

dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację