Soprych Maciej, Trzpioła Katarzyna, Bilansowe zamknięcie roku na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Bilansowe zamknięcie roku na przykładach

Na koniec każdego roku obrotowego spółki prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wiąże się to z koniecznością wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Wycena elementów bilansu może powodować wiele problemów. W niniejszym poradniku omówiono najważniejsze problemy występujące przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX