Państwowa Inspekcja Pracy, Badania i szkolenia pracowników - stanowisko Głównego Inspektora Pracy

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Badania i szkolenia pracowników - stanowisko Głównego Inspektora Pracy

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie:

- utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;

- wejścia w życie przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich pracowników i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX